Länkar till andra IR-IA terapeuter

Ellinor Jönsson i Skåne och i Blekinge

http://www.ir-terapi.se/

Lisa Daniel i Skåne.

http://www.irterapi.se/

 

Johnny Lindèn i Råda i Värmland

http://www.irterapi.norrarada.com/

 

Linda Bengtsson i Rolfstorp i Halland

http://www.ircenter.se/sida2.html

 

Ålberga i Östergötland

http://ingelasirterapi.se/

 

Fingerkulla i Östergötland

http://www.fingerkulla.se/

 

Fliseryd i Kalmar

http://www.tinasirterapi.se/